VALORS

SISTEMES DE GESTIÓ

ETICA Y TRANSPARENCIA

PREVENCIÓ

Disposem de sistema de prevenció de riscos laborals
basat en la norma internacional ISO 45001

Eines:
•  Sistema de gestió de la prevenció
•  Servei de prevenció propi
•  Planificació de la seguretat, avaluació de riscos i mesures preventives
•  Formació i informació a tota la plantilla
•  Comitè de seguretat
•  Inspeccions i auditories programades

QUALITAT

Disposem d’un sistema de gestió de qualitat basat en la norma internacional ISO 9001

Amb el concepte de:
• Identificar els requisits i satisfer les expectatives del client.

Amb abast a:
• Totes les àrees i departaments de l’empresa.

A l’activitat d’:
• Estudi i execució d’obres.

Amb les eines:
• Manual del Sistema de Gestió Integrat i Manual de Procediments.
• Comitè de direcció.
• Mesures preventives i mesures correctores.
• Auditories, inspeccions i auto avaluacions.
• Detecció de necessitats, control de la formació i qualificació.

Amb els reconeixements:
• Certificats del sistema per entitats acreditades internacionalment.

Estructura

MEDI AMBIENT

CARBONELL FIGUERAS disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons els criteris de la norma internacional UNE-EN-ISO 14001

Amb el concepte d’:
• Identificar i reduir els impactes ambientals del nostre treball en l’entorn.

Amb abast a:
• Totes las àrees i departaments de l’empresa.

Amb l’activitat d’:
• Estudi i execució d’obres.

Amb les eines:
• Manual del Sistema de Gestió Integrat i manual de procediments.
• Plans de Vigilància Ambiental i de Gestió de Residus.
• Comitè de direcció.
• Mesures preventives i mesures correctores.
• Auditories, inspeccions medioambientals.
• Formació medioambiental.

Amb el reconeixement:
• Certificats del sistema per entitats estatals acreditades.