VALORS

Al sector de la construcció, CARBONELL FIGUERAS li proporciona la solució a la seva mida basada en:

• Experiència en la indústria de més de 45 anys.
• Respectar els terminis d’entrega.
• Acompliment dels requeriments de qualitat, seguretat i medi ambient.
• Equip humà propi amb professionals amb experiència i formació contínua.
• Gran especialització en la construcció industrial.
• Organització interna àgil i accessible.
• Dimensionat adequat dels recursos humans i tècnics.
• Preu.
• Capacitat d’actuar com a empresa contractista general “claus en mà”, desenvolupant l’enginyeria i assumint la direcció tècnica dels projectes.

Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Seguretat, Responsabilitat Social Corporativa i el Medi Ambient.

SEGURETAT

Disposem de sistema de prevenció de riscos laborals
basat en la norma internacional OHSAS 18.001

Eines:
•  Sistema de gestió de la prevenció.
•  Servei de prevenció.
•  Planificació de la seguretat, avaluació de riscos i mesures preventives.
•  Formació i informació a tota la plantilla.
•  Comitè de seguretat.
•  Inspeccions i auditories programades.

QUALITAT

Disposem d’un sistema de gestió de qualitat basat en la norma internacional ISO 9001

Amb el concepte de:
• Identificar els requisits i satisfer les expectatives del client.

Amb abast a:
• Totes les àrees i departaments de l’empresa.

A l’activitat d’:
• Estudi i execució d’obres.

Amb les eines:
• Manual del Sistema de Gestió Integrat i Manual de Procediments.
• Comitè de direcció.
• Mesures preventives i mesures correctores.
• Auditories, inspeccions i auto avaluacions.
• Detecció de necessitats, control de la formació i qualificació.

Amb els reconeixements:
• Certificats del sistema per entitats acreditades internacionalment.

Estructura

MEDI AMBIENT

CARBONELL FIGUERAS disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons els criteris de la norma internacional UNE-EN-ISO 14.001

Amb el concepte d’:
• Identificar i reduir els impactes ambientals del nostre treball en l’entorn.

Amb abast a:
• Totes las àrees i departaments de l’empresa.

Amb l’activitat d’:
• Estudi i execució d’obres.

Amb les eines:
• Manual del Sistema de Gestió Integrat i manual de procediments.
• Plans de Vigilància Ambiental i de Gestió de Residus.
• Comitè de direcció.
• Mesures preventives i mesures correctores.
• Auditories, inspeccions medioambientals.
• Formació medioambiental.

Amb el reconeixement:
• Certificats del sistema per entitats estatals acreditades.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Carbonell Figueras, SA és una empresa compromesa socialment.

Aquest fet compromet la nostra organització a:
• Mantenir correctament el nostre entorn sense injustícies ni contaminacions, velant per la seguretat de tercers, evitant danys als bens i millorar las condicions de treball de tota la nostra plantilla.

• Amb la societat, mantenint escrupolós respecte amb els drets humans, gestionant adequadament els recursos de l’empresa i amb les nostres relacions amb Clients i Proveïdors.

• No utilitzar ni recolzar el treball infantil.

• No utilitzar ni recolzar el treball forçós.

• No discriminar per raça, sexe, religió, etc., (basada en els atributs definits per l’Organització Internacional del Treball).

• Treballadors/es especialment sensibles.

• Respectar el dret a l’associació lliure, a ser membres del sindicat, així como negociar col·lectivament.

• Mantenir una relació oberta i de col·laboració amb els poders públics, els clients, els nostres veïns i d’altres grups interessats en la nostra activitat i la societat en general.

• Tots els Proveïdors i Subcontractistes han d’estar integrats al nostre compromís amb la Qualitat, Seguretat, Responsabilitat Social Corporativa i el Medi Ambient, amb la finalitat d’aconseguir un perfecte desenvolupament de les obres.

POLÍTICA D’EMPRESA